Telefoondraden met zwaluwen
Foto & video
We kennen ze nog wel van vroeger, die oude telefoonpalen met draden waarop soms hele ritsen Boerenzwaluwen zaten! Helaas zijn deze karakteristieke elementen in het landschap in de laatste decennia als sneeuw voor de zon verdwenen. Er zijn echter nog plaatsen waar dit beeld nog steeds te zien is.
Anton van Zeeland kwam op het idee om in de winter 2003/2004 een paar van die palen in de tuin te zetten en er draden tussen te spannen. De palen staan 7.5 meter boven de grond. En met succes, de draden worden door de zwaluwen gebruikt. Het record dat Anton voor zijn 'telefoonlijn' noteerde staat op 37 Boerenzwaluwen.
Een initiatief dat navolging verdient!
Het Gelderse dorpje Noordeinde is één van de weinige plaatsen waar een deel van de bovengrondse draden nog bewaard zijn gebleven. Ook hier worden ze nog steeds gebruikt door zwaluwen (foto: © Bennie van den Brink).
In Afrika is het verschijnsel van bovengrondse bedrading met vogels een minder zeldzaam beeld. Op deze foto zijn rustende zwaluwen te zien in gezelschap van een Karmijnrode Bijeneter (foto: © Bennie van den Brink).

Slaapplaatsen in Nederland
B oerenzwaluw.nl
HOOFDMENU