Albinisme bij Boerenzwaluwen
Foto & video
Kleurafwijking: ‘Brown’ (Bruin). Eerstejaars Boerenzwaluw - Elburg, augustus 1993.
Kleurafwijking: ‘Diluted’ (verdund of dunkleur). Eerstejaars Boerenzwaluw - Elburg, 27 juli 2002.
Kleurafwijking: ‘Brown’ (Bruin). Eerstejaars Boerenzwaluw - Elburg, 6 augustus 2003.
Kleurafwijking: ‘Diluted’ (verdund of dunkleur). Hier is het 50% (zie beschrijving vogel 27-07-2002).
Eerstejaars Boerenzwaluw - Elburg, 27 juli 2004.
© B. van den Brink
© B. van den Brink
© B. van den Hoek
© B. van den Hoek
© B. van den Hoek
© B. van den Hoek
© B. van den Hoek
© B. van den Hoek
© B. van den Hoek
© B. van den Hoek
© B. van den Hoek
© B. van den Hoek
© B. van den Hoek
© B. van den Hoek
Gebruik van de foto’s is niet toegestaan zonder toestemming van de fotograaf.

Met dank aan Hein van Grouw voor het op naam brengen van bovenstaande kleurafwijkingen. Voor verdere toelichting: zie beschrijving op pagina ‘Albinisme bij Boerenzwaluwen’.


HOOFDMENU
© R. Pop
© R. Pop
© R. Pop
Kleurafwijking: ‘Albino’, maar mogelijk ook ‘Ino’. 2 Boerenzwaluwjongen in nest met normaal jong - Maasbree (Limburg), 1 augustus 2008. Foto: Harvey van Diek (www.harveyvandiek.nl).
© H. van Diek
© H. van Diek
Kleurafwijking: zeer waarschijnlijk ‘Schizochroism’ waarbij het ‘Eumelanine’ is verdwenen maar het ‘Phaeomelanine’ nog aanwezig is. Eerstejaars Boerenzwaluw - Elburg, september 1987.
Kleurafwijking: ‘Diluted’ (verdund of dunkleur). De afname van de hoeveelheid ‘Eumelanine’ is hier vrij sterk, meer dan 75%. Eerstejaars Boerenzwaluw - Elburg, 27 juli 2002.
Kleurafwijking: ‘Diluted’ (verdund of dunkleur). Eerstejaars Boerenzwaluw - Elburg, 27 juli 2002.
Kleurafwijking: ‘Brown’ (Bruin). Eerstejaars Boerenzwaluw - Elburg, 6 augustus 2003.
Kleurafwijking: ‘Brown’ (Bruin). Eerstejaars Boerenzwaluw - Elburg, 6 augustus 2003.
Kleurafwijking: ‘Brown’ (Bruin). Eerstejaars Boerenzwaluw - Elburg, 6 augustus 2003.
Kleurafwijking: ‘Brown’ (Bruin). Eerstejaars Boerenzwaluw - Elburg, 6 augustus 2003.
Kleurafwijking: ‘Diluted’ (verdund of dunkleur, 50%). Eerstejaars Boerenzwaluw - Elburg, 27 juli 2004.
Kleurafwijking: ‘Diluted’ (verdund of dunkleur, 50%). Eerstejaars Boerenzwaluw - Elburg, 27 juli 2004.
Kleurafwijking: ‘Non-eumelanin Schizochroism’ (zie beschrijving vogel sep. 1987). 2 Afwijkende Boerenzwaluwjongen in nest met normale nestjongen - Oudeschild Texel, 6 juli 2007.
Kleurafwijking: ‘Non-eumelanin Schizochroism’. Nestjongen - Oudeschild Texel, 6 juli 2007.
Kleurafwijking: ‘Non-eumelanin Schizochroism’. Nestjongen - Oudeschild Texel, 6 juli 2007.
Kleurafwijking: ‘Albino’, maar mogelijk ook ‘Ino’. Nestjongen - Maasbree (Limburg), 1 augustus 2008.

Foto: Harvey van Diek (www.harveyvandiek.nl).
Kleurafwijking: ‘Albino’, maar mogelijk ook ‘Ino’. 1 Boerenzwaluwjong in nest met 3 normale jongen.
Dalfsen, 29 mei 2011. Foto’s: Albert Aalvanger.
© D.J. Aalvanger
© D.J. Aalvanger
Slaapplaatsen in Nederland
B oerenzwaluw.nl
Kleurafwijking: ‘Albino’. 2 Boerenzwaluwen in het Friese Wyns (juni 2015), waarvan één jong later dood werd gevonden. Zie: http://www.dehuisaanhuis.nl/nieuws/49716/albino-boerenzwaluw-binnenkort-te-zien-in-natuurmuseum-fryslan/. Foto: Marchel Stienstra (zie meer info op deze site).
© M. Stienstra
© M. Stienstra
© B. van den Brink
Gevangen op 27 aug. 2019 op de slaapplaats Korte Waarden, Veluwemeer, Elburg.
Het betrof een eerstejaars boerenzwaluw met afwijkende kleur. De vogel was ook vrij klein: vleugellengte 114 mm, gewicht 17,8 gr. Was opgevet en kennelijk klaar voor vertrek: vetscore 4 (op een schaal van 0 – 5).
© J. de Jong
Aangetroffen als nestjong in een stal in Tijnje (Friesland) door ringer Jan de Jong, in 2019. Het nest bevatte twee normaal gekleurde en dit zandkleurige jong. Het is het tweede zandkleurige exemplaar in deze stal. De onderstaart van de vogel was wat rossiger dan de bovendelen en de poten opvallend vleeskleurig.
© J. de Jong
© J. de Jong
© B. Storm
© B. Storm
Net als in 2019 (zie hierboven) werden in de zomer van 2020 opnieuw meerdere zwaluwen met een kleurafwijking aangetroffen in Friesland. Ringer Jan de Jong stelde op 7 plaatsen jongen vast met een opvallend lichtgrijze kleur. Bij de Fûgelpits (noorden van Friesland) legde Bareld Storm op 17 aug. de vogel hierboven vast, ter vergelijking met een normaal gekleurd jong. 5 Dagen later maakte hij onderstaande foto’s van dezelfde lichte vogel. De conditie van het jong was goed.
© Foto’s: Bareld Storm
Deze zandkleurige zwaluw werd op 15 aug. 2020 aangetroffen en gefotografeerd op een erf in Tijnje (Fr.). Het nestjong was op dat moment 21 dagen oud en afkomstig uit een nest met 4 jongen, waarvan er 3 deze kleur hadden. Op 27 juli waren de 4 jongen slechts 2 dagen oud en was de afwijkende kleur nog niet zichtbaar. (zie foto’s hierboven van een vergelijkbare vogel in 2019, eveneens in Tijnje).
Op 26 aug. 2020 werd eveneens in Tijnje een eerstejaars zwaluw teruggevangen in dezelfde stal waar deze op 15 aug. was geringd. De biometrische gegevens van deze vogel waren als volgt:
Vleugel: 118,0 mm - gewicht: 15,0 gram - staart: 65,0 mm - witte vlek op staartpen 6: 16,0 mm.
© J. de Jong
© J. de Jong
Kleurafwijking: ‘brown’. Deze vogel werd gefotografeerd aan de westkant van het Sneekermeer (Fr.) op 25 juli 2022. Foto’s: Gerda Bijker-Bos, Sneek.