Hybride Boerenzwaluwen
Foto & video
Kruising Boerenzwaluw x Huiszwaluw (Elburg, 28-7-’95).

Op de bovenste foto zijn duidelijk kenmerken te zien van een Huiszwaluw: witte stuit en zwarte staart met vork.
Rechts kenmerken van een Boerenzwaluw: een okergele keel en een onduidelijke, donkere borstband.

Foto’s: © Bennie van den Brink
Kruising Boerenzwaluw x Huiszwaluw (Elburg, 9-9-’97).

Het zijwaartse beeld laat goed de algemene kenmerken zien van alle kruisingen, n.l. de voorkant van de Boerenzwaluw met een okergele keel en voorhoofd, de achterkant die van een Huiszwaluw met witte stuit en zwarte, kortgevorkte staart.
Rechts de kenmerken aan de onderzijde, lijkend op een Boerenzwaluw: een okergele keel en een onduidelijke donkere borstband (resp. donkerbruin en zwart bij de Boerenzwaluw)

Foto’s: © Bennie van den Brink
Kruising Boerenzwaluw x Huiszwaluw (Elburg, 14-7-’99).

Een typisch kenmerk van kruisingen is ook hun gedeeltelijk bevederde tarsus en tenen (geheel bevederd bij Huiszwaluw, kaal bij Boerenzwaluw)

Foto’s: © Bennie van den Brink
HOOFDMENU
Kruising Boerenzwaluw x Huiszwaluw (Elburg 2-9-’99)

Foto’s: © Bennie van den Brink
Kruising Boerenzwaluw x Huiszwaluw (9-7-’04)

Als nestjong aangetroffen hybride (2e van links) in een nest met 5 jongen van de Boerenzwaluw. Gevonden en geringd op 9 juli 2004 te Noordeinde, Gelderland (boerderij dhr. J.W. Schoonhoven).
Jonge hybride Boerenzwaluw  x  Huiszwaluw  (rechts). Duidelijk is de witte stuit te zien als verschil met de andere nestjongen.
Er is een opmerkelijk kleurverschil in de snavel: de jonge Boerenzwaluwen hebben bleek witgele snavelranden, de hybride (rechts) heeft een gele snavelrand, net als bij nestjongen van de Huiszwaluw.
Alle jongen zijn goed uitgevlogen, de hybride met ring AH.11424.

Foto’s: © Bennie van den Brink
Kruising Boerenzwaluw x Huiszwaluw (7-9-’05).

Vangplaats: oever Twentekanaal nabij Diepenheim op 7-9-2005.
Biometrische gegevens:
Vleugel 125 mm, vet 3, vliegspier 2, gewicht 18,5 gram.
Geslacht is onbekend, leeftijd is 1e kj.

Foto’s: © Ab Nijenhuis
Kruising Boerenzwaluw x Huiszwaluw (29-8-’07).

Vangplaats: Foxholstermeer te Kollam (gemeente Hoogezand-Sappemeer/provincie Groningen)
X - Y coord: 242 - 577
Atlasblok: 07 - 55
Vangtijd: 19.30 tot 21.00 uur
Weer: Helder / droog / 16C / geen wind

Gevangen met 18 meter net in het riet (slaapplaats) met geluid Boerenzwaluw en Gele kwikstaart.

Ringnummer: AN. 36411
Leeftijd: eerstejaars (1kj)
Vleugel: 117 mm
Gewicht: 18 gram
Vet: 0

Kenmerken: Bovenste helf Boerenzwaluw (kop/geel/bruine keel).
Onderste helft Huiszwaluw (witte stuit met bruine vlekjes, een zwarte kortgevorkte staart en gedeeltelijk bevederde poten, licht van kleur (vlees).

Foto’s: © Rinus Dillerop
Kruising Boerenzwaluw x Huiszwaluw (24-8-’08).

Vangplaats: slaapplaats Zwarte meer (west), Overijssel
Vangtijd: 21.30 uur
Leeftijd: eerstejaars, uit 1e broedsel
Vleugel: 114,5 mm
P8: 87 mm
Vork: 18 mm
Staart: 60 mm
Rui: handpenrui (links: 4 en rechts: 6, 4+2)
Vet: score 1
Gewicht: 17,5 g. (tijd: 23.00 uur)

Foto’s: © Symen Deuzeman
Kruising Boerenzwaluw x Huiszwaluw (2009).

Sven Kästner, een Duitse ringer in Thüringen, kreeg een wijfje boerenzwaluw in handen met voor hem vreemde kenmerken. Na raadpleging van literatuur wees zijn vangst nog het meest op een hybride boerenzwaluw x huiszwaluw. Het bijzondere hierbij was dat het een wijfje betrof dat met succes jongen had grootgebracht. Deze waarneming is misschien de eerste die erop duidt dat kruisingen van deze zwaluwen wellicht wel vruchtbaar zijn en voor nageslacht kunnen zorgen. Wel gaf Sven aan dat de hybride-kenmerken bij deze vogel niet zo duidelijk waren als bij andere. De stuit was meer grijswit gevlekt en kleiner. Ook de poten waren niet bevederd, echter wel licht vleeskleurig en niet zwart zoals bij boerenzwaluwen. De borstband was onduidelijk en slechts gedeeltelijk aanwezig. De bruine kleur van keel en voorhoofd was meer oranje dan donkerbruin. Ook de vleugelmaat was als die van een boerenzwaluw: 120 mm. Gewicht: 19,6 gram. Hybriden hebben doorgaans kleinere maten. Het is echter wel zeker dat het een hybride vogel betreft.
Met dank aan Sven voor het mogen gebruiken van zijn gegevens en foto's.


Foto’s: © Sven Kästner
Kruising Boerenzwaluw x Huiszwaluw (2010).

Van de heer Wim Wijering, lid van de VWG Twente, ontvingen wij de hier weergegeven foto’s. Hij bezoekt af en toe het ringstation Uebersyren in Luxemburg.
Bij dit ringstation worden ook veel Boerenzwaluwen gevangen en afgelopen voorjaar zat daar ook deze hybride Boerenzwaluw x Huiszwaluw tussen.

Met dank aan Wim voor het mogen gebruiken van deze foto's.

Foto’s: © Wim Wijering
Slaapplaatsen in Nederland
B oerenzwaluw.nl
Kruising Boerenzwaluw x Huiszwaluw
(26-08-’16).

Vangplaats: slaapplaats Drontermeer, Elburg (GLD).
Leeftijd: eerstejaars
Vleugel: 116 mm
Buitenste staartpen (T6): 57 mm
Vork: 20 mm
Vet: score: 0
Gewicht: 17,0 g

Foto’s: © Bennie van den Brink
Kruising Boerenzwaluw x Huiszwaluw
(15-08-’19).

Locatie: Oldebroek (GLD).
Leeftijd: nestjongen

Foto’s: © Bennie van den Brink
Op beide foto’s zijn de 2 linker vogels hybriden.
Gegevens: 2e broedsel boerenzwaluw met 5 eieren bij Cor de Zwaan, Oldebroek.
Op 15 aug. de jongen geringd van toen 7 dagen oud: 3 boerenzwaluw, 2 hybriden.
2 nestjongen van de boerenzwaluw waren aanzienlijk kleiner (achterblijvertjes).
Op 19 aug. heb ik de nestjongen gewogen. De kleinste nestjongen waren toen verdwenen, ws. gestorven. Gewichten: boerenzwaluw 12,5 gr., hybriden 21,6 gr en 20,7 gr. Een aanzienlijk verschil. Een oorzaak kan ik niet bedenken. Ander bedelgedrag van de kruisingen dat de ouders beïnvloedt? Of de andere gele kleur van de snavel (wit bij boerenzwaluw, geel bij huiszwaluw)?
Op 29 aug. waren ze vliegvlug. 1 hybride jong is niet teruggezien, de andere  heeft nog een paar dagen in de stal en rond het nest vertoefd.
Dat de jongen geboren zijn in het nest van een boerenzwaluw duidt met zekerheid erop dat de vader een huiszwaluw is.


Gebruik van de foto’s is niet toegestaan zonder toestemming van de fotograaf
Kruising Boerenzwaluw x Huiszwaluw
(23-08-’19).

Vangplaats: slaapplaats Veluwemeer, Elburg (GLD).
Leeftijd: eerstejaars
Vleugel: 119 mm
Buitenste staartpen (T6): 62 mm
Vork: 20 mm
Vet: score: 2
Gewicht: 16,3 g

Foto’s: © Bennie van den Brink
Gevangen 23 aug. 2019 op de slaapplaats Korte Waarden, Veluwemeer, Elburg.
Een eerstejaars vogel met kenmerken van zowel boerenzwaluw als huiszwaluw.
Voldoet aan het ‘normale’ signalement: voorkant meeste kenmerken van boerenzwaluw, achterkant meeste kenmerken van huiszwaluw.
Kruising Boerenzwaluw x Huiszwaluw
(01-08-’18).

Locatie: Oldeouwer (Fr.).
Leeftijd: nestjong, in een nest met totaal 4 nestjongen

Foto’s: © Jan de Jong
Kruising Boerenzwaluw x Huiszwaluw
(03-06-’19).

Locatie: Oldeberkoop (Fr.).
Leeftijd: adult
Geslacht: onbekend
Vleugel: 118 mm
Gewicht:17,2 gr
Staart: 70 mm
Vork: 24 mm
Streamer: 10 mm
Kleurfase: 1.0

Foto’s: © Jan de Jong

 

Kruising Boerenzwaluw x Huiszwaluw
(10-07-’23).

Locatie: De Tijnje, Friesland.
Zat in nest met 4 normale en 1 afwijkend jong.
Snavelrand van afwijkend jong iets geler van kleur. Duidelijk de witte stuitveren in ontwikkeling te zien. Ook de pootkleur was wat lichter van kleur.

Foto’s: © Jan de Jong