Erf- en boerderijtypen in Nederland
Foto & video

Ouderwets boerenerf met kleinschalige en verwaarloosde opstallen (regio Noord-Veluwe).
Koeien op de deel van een oude boerderij (regio Noord-Veluwe).
De spanten in een open kap van een boerderij of schuur worden vaak als zitplaats gebruikt.
Moderne melkveehouderij met grote ligboxenstal (regio Noord-Veluwe).
In een ligboxenstallen worden de nesten vaak hoog op of tegen een spant gemaakt.
Een rommelig erf met kleinschaligheid heeft bij zwaluwen vaak de voorkeur boven grote schuren.
Typische Twentse schuur die graag door zwaluwen als broedplaats gebruikt worden.
Combinatie van een oude schuur (voor) en een moderne stal (achter), regio Twente.
Ouderwets boerenerf in een karakteristiek coulissenlandschap (regio Twente).
Middelgroot akkerbouwbedrijf in een typisch Zeeuws landschap (regio Zeeland).
Gebruik van de foto’s is niet toegestaan zonder toestemming van de fotograaf
© B. van den Brink
© B. van den Brink
© B. van den Brink
© B. van den Brink
© B. van den Brink
© B. van den Brink
© J. Drop
© J. Drop
© J. Drop
© A. Joosse
HOOFDMENU
Slaapplaatsen in Nederland
B oerenzwaluw.nl